Klinická propedeutika
(KlP)

Základní vyšetřovací metody