DVS 2. - První pomoc (2015/2016)
(PrP 2015-16)

Předmět poskytuje vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Studenti si osvojují základní znalosti zásad první pomoci při různých zdraví poškozujících stavech.