Předmět poskytuje vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Studenti si osvojují základní znalosti zásad první pomoci při různých zdraví poškozujících stavech.