Rozvoj odborných a klíčových kompetencí žáků a studentů zdravotnické školy prostřednictvím odborných zahraničních stáží

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA102-023251

Výzva: 2016

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Výše stanovené grantové podpory: 53 024 EUR

Doba realizace projektu: 01. 06. 2016 – 28. 02. 2018