LY1 – Informační a komunikační technologie
(IKT LY1)

Kurz pro obor zdravotnické lyceum, 1. ročník, předmět Informační a komunikační technologie vyučovaný podle ŠVP.