LY1 - NěJ Wg
(Slovíčka L6)

Vytvořte 10 libovolných vět na zadaná slovíčka!