PS1B
(Slovíčka L6 - věty)

Utvořte 10 vět na zadaná slovíčka!