Výklad nového učiva a opakování a podklady pro klasifikaci