Výklad učiva a opakování, podklady pro klasifikaci