Test č. 1 Halogenderiváty uhlovodíků + sulfonové kyseliny