MS2 – Informační a komunikační technologie (2018/19)
(IKT - MS2 (2018/19))

Podpora výuky IKT pro 2. ročník oboru Masér sportovní a rekondiční. Vhodné zejména pro domácí přípravu.