Edukace v ošetřovatelství
(edukant)

Osnova:

1. oš.proces v edukaci

2. edukant a edukátor