Komunikace
(Schéma komunikačního procesu)

Schéma:

komunikant

komunikátor

komuniké

kontext

zpětná vazba