Předmět je koncipován jako teoreticko-ptaktický celek.Zaměřuje se na zdraví lidí v komunitě.Student pochopí význam pojmu komunita, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-kraj-stát-národ-svět.Naučí se ošetřování pacientů ve vlastních sociálních podmínkách.