Matematika (OP VK, opakování a prohloubení učiva ze základní školy)
(Integrace)

Tento e-learningový kurz  vznikl v rámci projektu Integrace žáků se zrakovým handicapem do oboru "Masér sportovní a rekondiční". Obsahově je zaměřen na opakování a prohloubení učiva základní školy. Forma kurzu a způsob zpracování vzdělávacích materiálů byly přizpůsobeny potřebám žákům se zrakovým postižením a jsou vhodné pro samostatné studium žáků a jejich domácí přípravu pod vedením učitele.