PRAVIDLA ŠKOLNÍ INZERCE

Školní inzerce je určena pro žáky, studenty a zaměstnance SZŠ a VOŠZ. Předmětem inzerce by měly být zejména věci a služby související se vzděláváním (např. učebnice, pomůcky, doučování). Inzerce je bezplatná. K vložení nabídky či poptávky musí být inzerent přihlášen do školního systému Moodle. Počet inzerátů není omezen, ale každý inzerent je povinen své neaktuální příspěvky odstranit. Velikost obrazové přílohy k inzerátu je max.1 MB.
Je zakázáno zveřejňovat inzeráty, které by porušovaly zákony nebo jiné právní normy ČR, popř. byly v rozporu s dobrými mravy. Administrátor může takové příspěvky smazat a identitu inzerenta sdělit vedení školy.
V případě dotazů nebo technických problémů kontaktujte administrátora: mach@szscb.cz

(No news has been posted yet)