Výukové kurzy zaměřené na přípravu k maturitní zkoušce.

Doplňující učební materiály k přípravě na maturitní zkoušku ve šk. roce 2011/12.