Výukové materiály pro obor asistent zubního technika. 

Podpora výuky informačních a komunikačních technologií pro 1. ročník oboru Laboratorní asistent. Vhodné zejména pro domácí přípravu.