Zdravý životní styl
(zimní semestr)

Předmět koncipován jako teoreticko praktický z oblasti podpory a udržení zdraví a zdravého životního stylu.