Předmět koncipován jako teoreticko praktický z oblasti podpory a udržení zdraví a zdravého životního stylu.